PCR test na COVID-19

Širom svijeta jedan od ključnih čimbenika u borbi protiv širenja COVID-19 infekcije je testiranje. Važnost testiranja naglasila je i Svjetska zdravstvena organizacija sa zamolbom da se testira što veći broj osoba.

U početku bolesti virus je prisutan u dišnom sustavu te ga je moguće dokazati u brisu nazofarinksa (nosni dio ždrijela) i/ili ždrijela izravnim molekularnim virološkimmetodama u koje spada RT-PCR (real-time polymera- se chain reaction). Zlatni standard u molekularnoj dijagnostici predstavlja RT-PCR metoda koja se najčešće koristi i za detekciju virusa SARS-CoV-2.

RT-PCR vrlo je osjetljiva i specifična metoda i može dati pouzdanu dijagnozu prisutnosti virusne RNA veću roku od tri sata. Međutim za provođenje RT-PCR testova potreban je specijaliziran laboratorij, educiranoosoblje ali potrebno je i vrijeme.

Molekularni laboratorij Poliklinike Analiza jedan je od rijetkih privatnih laboratorija koji provodi testiranje na COVID-19 koristeći validiranu i provjerenu tehnologiju, metodologiju i materijale.

PONUDA COVID 19 TESTOVA U POLIKLINICI ANALIZA

PCR detekcija SARS-CoV-2 virusa
392.00kn (52.03 €)
52,03 eur