MELISA Test

LAJMSKA BORELIOZA: tehnologija MELISA testa može se primijeniti i za dijagnosticiranje aktivne Lajmske bolesti, posebno u serološki i klinički nejasnim slučajevima. Pozitivna reakcija u MELISA testu pokazuje trenutnu aktivnu infekciju Borrelia burgdorferi sensu lato. Uz standardna četiri rekom- binantna antigena izvedena iz B.afzelii i B.garinii, test uključuje i tri dodatna antigena izvedena iz B.burgdorferi sensu stricto.

PONUDA U POLIKLINICI ANALIZA

Lajmska bolest MELISA Test
2,900.00kn (384.90 €)